Wczoraj i dziś minęły terminy na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących odpowiednio: informowania pracowników o warunkach zarobkowania oraz uprawnień rodzicielskich. Projekt nowelizacji kodeksu pracy implementujący wspomniane przepisy jest gotowy, ale nie został jeszcze nawet przyjęty przez rząd. Teoretycznie np. pracownik ojciec mógłby więc teraz domagać się od pracodawcy państwowego dwóch miesięcy urlopu rodzicielskiego (bo tyle każdemu rodzicowi gwarantuje dyrektywa), a osoba zajmująca się niesamodzielnym członkiem rodziny - pięciu dni urlopu opiekuńczego. W praktyce takie bezpośrednie zastosowanie omawianych przepisów unijnych jest jednak mało prawdopodobne lub wręcz niemożliwe. Zatrudnieni muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na uchwalenie nowelizacji k.p.

Szeroki zakres