Nową szansą dla bezrobotnych po 50. roku życia mogą być programy regionalne realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy w porozumieniu z powiatami. Tę możliwość – po ponad 5 latach – przywróciła w ubiegłym roku nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 598). W tym roku takie programy przygotowały dwa województwa – małopolskie i dolnośląskie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przeprowadzi go pod nazwą „Gwarancja 50+”. Bazuje na doświadczeniach z realizowanego od października 2013 r. razem ze Stowarzyszeniem WIOSNA projektu „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”. WUP zakłada, że także w nowym programie każdy uczestnik będzie mógł liczyć na kompleksową pomoc i indywidualne zajęcie się jego problemami. Wsparcie ma polegać na indywidualnych spotkaniach osób 50+ i wolontariuszy – w formule jeden na jeden – oraz na umożliwieniu bezrobotnym odbycia staży zawodowych dopasowanych do ich potrzeb.
– Kluczem do aktywizacji osób po 50. roku życia jest współpraca z wolontariuszami-tutorami, będącymi w podobnym wieku jak uczestnicy programu. Będą oni zarówno partnerami, jak i przewodnikami dla swoich podopiecznych. Razem będą pracować nad motywacją, wyznaczaniem celów, planowaniem działań i przywracaniem bezrobotnemu wiary we własne możliwości – wyjaśnia Katarzyna Nyklewicz z WUP w Krakowie.
Oprócz tego będą organizowane spotkania grupowe, na których uczestnicy programu będą mogli zdobyć konkretną wiedzę i kompetencje, a także nawiązać kontakty z przedsiębiorcami i ekspertami rynku pracy. WUP zaproponuje im także możliwość udziału w szkoleniu przygotowującym do założenia działalności gospodarczej oraz otrzymania jednorazowych środków na jej rozpoczęcie. Program czeka na ostateczne zatwierdzenie przez zarząd województwa. Ma być realizowany od maja w 12 powiatowych urzędach pracy z Małopolski. WUP w Krakowie wyda na ten cel 10,2 mln zł i obejmie wsparciem 900 osób.
Aktywizację dojrzałych bezrobotnych w programie regionalnym zakłada też Dolny Śląsk. Pomocą obejmie 270 osób z 7 powiatowych urzędów pracy. Ma to kosztować ponad 2,4 mln zł.
– W programie realizowane będą takie formy wsparcia, jak szkolenia, staże, prace interwencyjne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, przyznanie dotacji na uruchomienie firmy oraz dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego – wskazuje Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego WUP.
Dolny Śląsk poprowadzi też inny program regionalny – adresowany do długotrwale bezrobotnych. Pomoc otrzyma w nim 1040 osób z 16 powiatów. Na ich aktywizację zostanie przeznaczone 10,3 mln zł.