Samorządowcy nie zgadzają się na niektóre zmiany, które w projekcie nowelizacji kodeksu pracy zaproponowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
– W trakcie prac legislacyjnych nad projektem niektóre uwagi zostały uwzględnione, wobec pozostałych podtrzymujemy nasze wątpliwości – mówi Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich (ZPP).