Źródłem sprawy była wydana przez ZUS decyzja w sprawie zwrotu 26,5 tys. zł zasiłków chorobowych pobranych przez kobietę prowadzącą sklep w formie franczyzy. Przez dłuższy czas przebywała ona na zwolnieniach lekarskich. W tym czasie ograniczyła działalność do jednej czynności – osobistego wystawiania miesięcznych faktur, do czego była zobowiązana umową franczyzy. Nie wykonywała innych prac, a w sklepie zastępowały ją zatrudnione sprzedawczynie.
Mimo to ZUS uznał, że w czasie zwolnień prowadziła zabronioną przez art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1133 ze zm., dalej: ustawa zasiłkowa) działalność zarobkową i cofnął jej zasiłek za wszystkie okresy niezdolności do pracy. Zarówno sąd I, jak i II instancji wzięły stronę ZUS.