Wyniki maturalne oraz informacja o rodzaju ukończonej szkoły średniej - takie dane mogą trafić do systemu monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół wyższych. - Chodzi o powiązanie informacji, które są obecnie w różnych rejestrach. Pozwoli to na pełniejsze i dokładniejsze prześledzenie ścieżek zawodowych absolwentów. Da odpowiedzi na takie pytania jak np.: w jakim stopniu rodzaj ukończonej szkoły średniej wpływa na wybór kierunku studiów, na ile determinuje rodzaj wykonywanej pracy, na ile dobrze zdana matura wpływa na wybór określonych studiów i wiąże się z wysokim poziomem zarobków itp. - dowiadujemy się nieoficjalnie.
Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) rozważa też możliwość, aby informacje o zarobkach czerpać nie tylko z ZUS, ale również z urzędów skarbowych oraz KRUS. - Sam pomysł został wstępnie zaakceptowany, natomiast trwają ustalenia organizacyjno-techniczne - wynika z informacji DGP.