Nie, wypowiedzenie nie będzie skuteczne, gdyż pracownik ten znajdzie się pod ochroną stosunku pracy. Potrwa on przez cały okres odbywania szkolenia wojskowego, a także przez kolejne 12 miesięcy do dnia jego zakończenia.
Zacznijmy jednak od przypomnienia, że 23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny, która zastąpiła kilka obowiązujących dotychczas w tej materii regulacji, w tym ustawę z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Nowy akt prawny dotyczy wielu obszarów szeroko pojętej obronności, a największe zmiany wprowadza w sferze finansowania sił zbrojnych, rekrutacji do służby wojskowej, niemilitarnej części zadań zarządzania kryzysowego oraz mobilizacyjnego zabezpieczenia sił zbrojnych przez gospodarkę. Ustawa wprowadza również nowy podział rodzajów służby wojskowej od służby zawodowej poczynając, przez służbę terytorialną, na służbie rezerwowej i zasadniczej kończąc, co ma niebagatelne znaczenie dla pracodawców, także samorządowych.