Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest dla osób, które po wielu latach pracy utraciły źródło zarobkowania, a następnie wykorzystały 180 dni zasiłku dla bezrobotnych i nie podjęły kolejnego zatrudnienia. Sekwencja tych zdarzeń wydawała się oczywista, ale 19 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. III UZP 3/22) dopuścił w niektórych przypadkach inną kolejność. Otóż zdaniem SN nie zawsze 180 dni, przez które pobierano zasiłek, musi przypadać w całości wyłącznie po ostatnim zatrudnieniu ubezpieczonego oraz po rozwiązaniu umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych.