Stopa bezrobocia w czerwcu spadła do 4,9 proc. z 5,1 proc. w maju - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 818,0 tys. wobec 850,2 tys. osób w maju.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 4,9 proc. (PAP Biznes)