To efekt uchwały Rady Dialogu Społecznego podjętej w tej sprawie przez strony pracowników oraz pracodawców. Apelowali oni o zmianę ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).
Partnerzy społeczni wykorzystali przysługujące RDS uprawnienie do zgłaszania rządowi własnych projektów ustaw – wyjaśnia Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, która była jednym z inicjatorów uchwały.