Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w czerwcu br. wzrosło o 13% r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,2% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 2,4% i wyniosło 6554,87 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1% i wyniosło 6496,7 tys. etatów, podano w komunikacie.

"W czerwcu w porównaniu z majem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,1%). Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w czerwcu 2022 r. było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym pracowników sezonowych" - czytamy w komunikacie.

Porównując czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,2%, podczas gdy w czerwcu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,8%, podano również.

Konsensus rynkowy to 13,3% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,2% wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.