Dieta przysługująca w czasie krajowej podróży służbowej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia zostanie podwyższona o 8 zł (do 38 zł). Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 30 czerwca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 1481). Nowe przepisy wejdą w życie 28 lipca 2022 r.

Obecna wysokość diety (30 zł) obowiązuje od 1 marca 2013 r. W tym czasie wyraźnie straciła na realnej wartości, w tym w szczególności w ostatnim czasie w związku z wysoką inflacją. Podwyżki domagały się zarówno związki zawodowe, jak i organizacje pracodawców. Apele tych drugich wynikały m.in. z faktu, że diety osób prowadzących działalność gospodarczą są kosztami uzyskania przychodów, ale tylko w części nieprzekraczającej wysokości diet określonej w rozporządzeniu.
Przy ustalaniu nowej wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 r. W związku z dynamiczną sytuacją ekonomiczną przedstawiciele resortu rodziny i polityki społecznej podkreślali, że niewykluczona jest kolejna waloryzacja (w 2023 r.). Decyzja w tej sprawie będzie oczywiście zależeć od m.in. poziomu inflacji (zapowiedzi ewentualnej zmiany przedstawiono na forum Rady Dialogu Społecznego).
Zmiana wysokości diety wpłynie też na inne świadczenia związane z delegacjami służbowymi. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 zł (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg (gdy firma nie zapewnia bezpłatnego) – 57 zł (obecnie 45 zł). Z kolei zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej niż 760 zł za jedną dobę hotelową (obecnie 600 zł). ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie czeka na wejście w życie