Podwyżkę dodatku funkcyjnego dla tej grupy zakłada nowelizacja rozporządzenia w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, która została właśnie skierowana do uzgodnień.

Osobom służącym w tej formacji dodatki są wypłacane za wysługę lat i za stopień. Są też dodatki funkcyjny, służbowy oraz te uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – morski, lotniczy i kontrterrorystyczny.
Jak tłumaczy resort spraw wewnętrznych i administracji, który jest autorem projektu, został on opracowany w związku z potrzebą modyfikacji warunków, na jakich obliczany jest dodatek funkcyjny osobom na kierowniczych stanowiskach służbowych w Straży Granicznej. Jego wysokość ma zostać dostosowana do poziomu dodatku funkcyjnego otrzymywanego przez osoby na szczeblu kierowniczym w innych formacjach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.
Oznacza to, że zostanie podwyższony maksymalny próg dodatku dla stanowisk służbowych: komendanta głównego Straży Granicznej i jego zastępców – do 80 proc. podstawy naliczenia tego dodatku, czyli uposażenia (z obecnych 60 proc.). Dla komendanta Biura Spraw Wewnętrznych SG (i jego zastępców), komendanta oddziału SG (i jego zastępców), komendanta ośrodka szkolenia SG (i jego zastępców), komendanta ośrodka SG (i jego zastępców) oraz dyrektorów (i ich zastępców) wzrośnie z obecnych 65 proc. do 75 proc. Jednocześnie nie ulegnie zmianie próg 70 proc. podstawy naliczenia tego dodatku dla pozostałych stanowisk służbowych.
Resort spraw wewnętrznych i administracji ma na to wytłumaczenie. Jak wyjaśnia, proponowane zróżnicowanie maksymalnej wysokości dodatku funkcyjnego wynika z różnego zakresu odpowiedzialności służbowej na poszczególnych stanowiskach. MSWiA wskazuje, że ranga, specyfika i poziom zadań nałożonych obecnie na formację, które wymagają odpowiedniej decyzyjności na szczeblu kierowniczym, powinny przekładać się na odpowiednie wynagrodzenie. Tym samym odpowiednia wysokość dodatku funkcyjnego dla tych grup osób musi zostać zagwarantowana przepisami rozporządzenia. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień