Osobom służącym w tej formacji dodatki są wypłacane za wysługę lat i za stopień. Są też dodatki funkcyjny, służbowy oraz te uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – morski, lotniczy i kontrterrorystyczny.
Jak tłumaczy resort spraw wewnętrznych i administracji, który jest autorem projektu, został on opracowany w związku z potrzebą modyfikacji warunków, na jakich obliczany jest dodatek funkcyjny osobom na kierowniczych stanowiskach służbowych w Straży Granicznej. Jego wysokość ma zostać dostosowana do poziomu dodatku funkcyjnego otrzymywanego przez osoby na szczeblu kierowniczym w innych formacjach podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.