Takie wątki poruszano w trakcie wczorajszego posiedzenia zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego, w ramach którego są prowadzone negocjacje płacowe między rządem, pracodawcami i związkami zawodowymi. Swoje stanowisko zmodyfikowali związkowcy. Wcześniej proponowali jedną podwyżkę dla pracowników budżetówki o 20 proc. (od przyszłego roku). Z kolei płaca minimalna – według związkowców – powinna wynieść 3450 zł od stycznia i 3600 zł od lipca 2023 r. (wcześniej postulowali, by było to odpowiednio 3500 zł oraz 3750 zł).
– To kompromisowa propozycja. Uwzględniamy argumenty stron dialogu społecznego – podkreśliła Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierowniczka biura eksperckiego NSZZ „Solidarność”.