Tak wynika ze znowelizowanego 13 czerwca 2022 r. rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. poz. 1346), które jutro wejdzie w życie.
Z uproszczonej procedury oświadczeniowej mogą korzystać pracodawcy, którzy zamierzają zatrudnić obywatela jednego z sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, a na decyzję czeka się zaledwie 7 dni. Obecnie opłata za rejestrację oświadczenia wynosi 30 zł. Od jutra wzrośnie jednak do 100 zł, ale w przypadku oświadczeń złożonych przed 12 lipca br. stosowane będą przepisy dotychczasowe (czyli będzie obowiązywała niższa stawka).