Ustawa o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655 ze zm.), która weszła w życie 23 kwietnia, uchyliła 270 obowiązujących dotychczas aktów prawnych, w tym tak podstawowe regulacje jak ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.). Choć nowe przepisy w części powielają dotychczasowe rozwiązania, zakres zmian jest na tyle szeroki, że na niektóre zagadnienia należy spojrzeć zupełnie od nowa. Jednym z nich jest kwestia uzyskiwania przez pracodawcę informacji dotyczących stosunku do służby wojskowej. Mają one dla pracodawcy istotne znaczenie z uwagi na obowiązki, które nowe przepisy nakładają na nich w związku z zatrudnianiem żołnierzy. Ustanawiają one ochronę stosunku pracy niektórych kategorii osób powołanych do służby, co skłania pracodawców do zadawania pytań w tym przedmiocie, i to już na etapie rekrutacji.

Co mówią przepisy