Kontrolowanie pensji obcokrajowców ułatwi centralna baza ofert pracy, nad rozbudowaniem której pracuje rząd. Nowe rozwiązanie znajdzie się w ustawie o zatrudnianiu cudzoziemców, którą przygotowuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
– Wynagrodzenia cudzoziemców będą elektronicznie sprawdzane. Będzie to automatyczna weryfikacja z podanymi stawkami w centralnej bazie ofert pracy. Rozwiązanie to ma chronić polski rynek pracy i samych cudzoziemców przed wyzyskiem – mówił nam w wywiadzie Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej („Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe”, DGP nr 127/2022).