Nowelizacja dotyczy też osób, które wykonują pracę nakładczą. Pod warunkiem że ma miejsce zbieg tego tytułu z prowadzeniem pozarolniczej działalności innej niż gospodarcza.
Obecnie nakładca prowadzący jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu działalności, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Może ona dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z tytułu pracy nakładczej.
Jeżeli natomiast wykonuje – obok pracy nakładczej – inną niż gospodarcza pozarolniczą działalność, to obecnie, bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek, może sama wybrać któryś z tych tytułów jako obowiązkowy.
Po wejściu w życie nowelizacji osoba wykonująca jednocześnie pracę nakładczą i pozarolniczą działalność (gospodarczą, a także inną pozarolniczą działalność) będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z wykonywania pracy nakładczej podstawa wymiaru składek będzie niższa niż obowiązująca najniższa dla osób prowadzących działalność (60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek). Taka osoba będzie mogła dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z tytułu pracy nakładczej. Natomiast, jeżeli pracę nakładczą będzie wykonywał przedsiębiorca, dla którego właściwa jest preferencyjna składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podlegać będzie oskładkowaniu z obu tytułów – i z umowy nakładczej, i z działalności.