Jak zapowiadał jakiś czas temu w rozmowie z DGP Paweł Żebrowski, rzecznik organu rentowego, dostępna wcześniej kwota na wzrost wynagrodzeń (średnio po 300 zł na pracownika), dzięki obsłudze przez ZUS nowych zadań, miała zostać znacząco podwyższona (pisaliśmy o tym w DGP nr 117/2022 „Spór o legalność strajku w ZUS, wypowiada się sąd”). W związku z tym miało dojść do rozmów wszystkich zakładowych organizacji związkowych z pracodawcą w celu uzgodnienia konkretów.
Jednak termin rozpoczęcia rozmów się opóźniał, jego ustalenie było bowiem zależne przede wszystkim od uchwalenia nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) i w konsekwencji zmian w planie finansowym ZUS.