Do 2020 r. ma zostać uruchomiony program dotacji i pożyczek dla pracodawców zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań z zakresu zarządzania wiekiem, które będą sprzyjać zatrudnieniu osób po 50. roku życia.
– Z roku na rok w strukturze zatrudnienia można dostrzec coraz większy udział starszych pracowników. W tej sytuacji stopniowe wprowadzanie zarządzania wiekiem jest nieuniknione. Działania firm powinny mieć na celu dostosowywanie stanowisk pracy do potrzeb osób starszych oraz aktualizację ich kompetencji – wskazuje Monika Zaręba, ekspert pracodawców RP.
Mając na uwadze te potrzeby, powołana przez ministra pracy Rada Programowa 50+ wśród działań na rzecz zwiększenia aktywności osób po 50. roku życia zarekomendowała zwrotną i bezzwrotną pomoc finansową dla firm.
Dotacje i pożyczki nie są jeszcze dostępne dla pracodawców. W Ministerstwie Pracy trwają już jednak przygotowania do ich wprowadzenia. Resort obecnie ustala, jakie inicjatywy przedsiębiorców będą miały rządowe wsparcie. Przy czym firmy już teraz mogą liczyć na pomoc we wdrażaniu standardów zarządzania wiekiem – udziela jej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020. Działania PARP w przyszłości mają zostać powiązane z opracowywanym przez resort systemem pożyczek i dotacji.
– Pomysł wspierania firm w zarządzaniu wiekiem jest słuszny. Z uwagi na zmiany demograficzne firmy będą musiały wkrótce zastanowić się nad działaniami, które pozwolą na dostosowanie warunków pracy do potrzeb coraz starszej kadry pracowniczej – twierdzi dr Grzegorz Baczewski, ekspert Konfederacji Lewiatan.
Wskazuje jednak, że proponowane przez rząd wsparcie nie od razu znajdzie uznanie wśród przedsiębiorców. Powód? Takie formy pomocy generują dla nich dodatkowe obciążenia, m.in. biurokratyczne. – Obok pomocy finansowej równie potrzebne byłoby też wsparcie merytoryczne, szczególnie dla mniejszych firm – dodaje.
Resort pracy podkreśla, że już teraz zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jest łatwiejsze dzięki wsparciu urzędów pracy. Do końca 2015 r. firmy mogą skorzystać m.in. z dofinansowania kosztów szkoleń pracowników po 45. roku życia (pieniądze na ten cel są zarezerwowane w Krajowym Funduszu Szkoleniowym). Pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem osób 50+, mogą też korzystać z dostępnej w pośredniakach refundacji kosztów utworzenia nowego miejsca pracy. Ponadto firmy mogą uzyskać pożyczkę na stworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnych 50+ w ramach ogólnopolskiego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.