Analityk Domu Maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj ocenia, że ta dynamika może robić wrażenie po słabszym okresie. Na przykład w listopadzie produkcja przemysłowa liczona rok do roku wzrosła zaledwie o 0,3 procent. 

Branżami, które odnotowały najsilniejsze ożywienie były głównie te produkujące na eksport.

Z danych GUS wynika, że w grudniu produkcja wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu. Wyższa była między innymi produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2013 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego wyrobów farmaceutycznych, odzieży.