Dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat produkcji przemysłowej w grudniu miło zaskoczyły rynek. Wskaźnik ten, liczony rok do roku, wzrósł o 8,4 procent. To wynik lepszy niż się spodziewali analitycy, którzy wskazywali na wzrost rzędu 5 procent.

Analityk Domu Maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj ocenia, że ta dynamika może robić wrażenie po słabszym okresie. Na przykład w listopadzie produkcja przemysłowa liczona rok do roku wzrosła zaledwie o 0,3 procent.

Branżami, które odnotowały najsilniejsze ożywienie były głównie te produkujące na eksport.

Z danych GUS wynika, że w grudniu produkcja wzrosła w 26 z 34 działów przemysłu. Wyższa była między innymi produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń, mebli, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2013 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego wyrobów farmaceutycznych, odzieży.