Najnowszy wyrok NSA potwierdza, że limit sześciu lat, w którym można otrzymać świadczenia, dotyczył czasu ich faktycznego pobierania, a nie studiowania. Jeżeli student nie dostawał wcześniej stypendium (albo wypłacano mu je dwa lub trzy razy), a kształcił się np. ósmy rok, uczelnia nie mogła odmówić mu jego przyznania tylko z uwagi na długie studiowanie. Takich spraw do sądów trafiły setki.
– Do studentów, którzy skorzystali z prawa do sądu, wraca szansa na otrzymanie zaległego stypendium – mówi Jacek Pakuła, prawnik, ekspert ds. pomocy materialnej na studiach. A chodzi o niemałe pieniądze – wysokość stypendium jest różna i w zależności od rodzaju świadczenia oraz uczelni może wynosić od 300 zł do 1,5 tys. zł miesięcznie.