O odpowiednich regulacjach powinni pamiętać szczególnie ci pracodawcy, których pracownicy tworzą utwory istotne z punktu widzenia prowadzonej działalności. Opieranie się na zasadach ogólnych przewidujących przeniesienia autorskich praw majątkowych z pracowników twórców na pracodawców może okazać się niewystarczające.

Pierwszeństwo uzgodnieniom stron