Planujemy zatrudnić głuchego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym. Jak należy zorganizować dla takiej osoby szkolenie bhp?
Organizując szkolenie z dziedziny bhp dla osób głuchoniemych, pracodawca powinien zastosować takie rozwiązania, które pozwolą szkolonej osobie przyswoić przekazywaną jej wiedzę. Tym samym w opisywanym przypadku organizator szkolenia może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub wykorzystać filmy z napisami itp.