Od kilku lat jestem zatrudniona na umowę o pracę w firmie, z wynagrodzeniem niewiele przekraczającym średnią krajową. Obecnie jestem w ciąży i chciałabym rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, aby podwyższyć wysokość zasiłku macierzyńskiego. Czy dostanę wobec tego podwójny zasiłek – z zatrudnienia i z prowadzenia działalności gospodarczej?
Nie, czytelniczka otrzyma zasiłek macierzyński tylko z tytułu zatrudnienia. Podstawą wymiaru zasiłku będzie wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy o pracę.
Pracownik podlega pełnym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Prowadzenie działalności równolegle z zatrudnieniem w innej firmie powoduje konieczność zapłaty tylko składki zdrowotnej, o ile wynagrodzenie ze stosunku pracy jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu.
W tej sytuacji możliwe jest jednak dobrowolne płacenie składki emerytalnej i rentowej w celu uzyskania wyższych świadczeń w przyszłości. Decyzja o przystąpieniu do tych ubezpieczeń związana będzie z koniecznością opłacania również składki wypadkowej.
Przepisy nie dają jednak prawa przedsiębiorcy będącemu jednocześnie pracownikiem do opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Związane jest to z odrębną niż w przypadku ubezpieczenia emerytalnego konstrukcją tego rodzaju ubezpieczenia. Ma ono na celu nie gromadzenie środków na koncie ubezpieczonego, ale ochronę ubezpieczonego przed utratą zarobku w wyniku zaistnienia zdarzeń przyszłych, lecz niepewnych – takich jak choroba lub urodzenie dziecka.
Ubezpieczony, opłacając składkę chorobową, może nigdy z żadnych świadczeń nie skorzystać. Ustawodawca zezwolił niektórym podmiotom, które nie posiadają obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, na dobrowolne do niego przystąpienie. Do takich osób należą też przedsiębiorcy, ale tylko ci, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia (np. zatrudnienia na umowę o pracę). Nie może więc dojść do zbiegu świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, np. zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego. Zasada ta nie będzie dotyczyła sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony w kilku miejscach, ponieważ podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu w przypadku każdej z umów. Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie obliczona od łącznego wynagrodzenia osiąganego we wszystkich miejscach zatrudnienia.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 7, 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).