● Do kiedy przysługuje renta rodzinna po ojcu
● Pobieram rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Obecnie studiuję na IV roku, a w lutym kończę 25 lat. ZUS odmówił mi prawa do renty już od marca, podczas gdy moja znajoma pobierała rentę do skończenia studiów, nawet po ukończeniu 25 lat. W uzasadnieniu decyzji ZUS napisał, że nie spełniam warunków do otrzymania renty. Z czego wynika ta różnica, przecież ja też studiuję?
Joanna Śliwińska