• Kanon lektur w gestii tylko ministra edukacji. Konstytucjonalista prof. Piotr Winczorek powiedział, że nowe rozporządzenie w sprawie podstaw programowych nauczania, zawierające kanon lektur szkolnych, może wydać lub znowelizować tylko minister edukacji. Jeśli tego nie zrobi, Rada Ministrów może uchylić to rozporządzenie i wówczas będzie obowiązywało wcześniejsze. Premier Jarosław Kaczyński zapowiedział pod koniec ubiegłego tygodnia powrót Witolda Gombrowicza do kanonu lektur szkolnych.
  • DuŻe poparcie spoŁeczne dla strajków pielęgniarek i lekarzy. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że protesty pielęgniarek i lekarzy popiera wyjątkowo dużo Polaków. Większe jest poparcie dla pielęgniarek. Zdecydowana większość ankietowanych uważa też, że protesty nie mają podłoża politycznego. Protest pielęgniarek poparło dwie trzecie respondentów (67 proc.), sprzeciwia się mu 18 proc. ankietowanych, a 13 proc. ma do niego stosunek obojętny. Natomiast strajk lekarzy popiera prawie połowa respondentów (48 proc.), co trzeci (33 proc.) je potępia, natomiast 17 proc. przyjmuje obojętnie.

Więcej www.cbos.pl

Pracodawcy o zatrudnianiu cudzoziemców. Konfederacja Pracodawców Polskich pozytywnie ocenia możliwość podejmowania pracy przez Białorusinów, Ukraińców i Rosjan na okres do trzech miesięcy w ciągu pół roku, bez konieczności uzyskiwania pozwolenia. Opowiada się jednak za otwarciem naszego rynku pracy także dla pracowników z innych krajów. KPP podkreśla, że z punktu widzenia pracodawców jest to kwestia niezwykle istotna, bo w Polsce ubywa miejsc pracy, na których wymagane są niskie kwalifikacje. Wyjazdy naszych fachowców za granicę, a także sytuacja w polskim szkolnictwie zawodowym, które nie jest w stanie zapewnić pracodawcom odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników, powoduje, że coraz częściej polskie firmy będą zmuszone zatrudniać wykwalifikowaną kadrą zagraniczną.

Więcej www.kpp.org.pl

Warsztaty dla samotnych matek. Prawie 30 samotnych matek z Sosnowca przez trzy miesiące uczyło się m.in., jak sobie radzić z wychowaniem dzieci i godzić to z pracą zawodową, a także m.in., jak zwalczać stres i wzmocnić poczucie własnej wartości. Dobiegający końca program Nie jesteś sama wymyśliło i zrealizowało miejscowe Stowarzyszenie Aktywne Kobiety. Według badań instytutu Research International Pentor w Polsce samotne matki stanowią kilkanaście procent społeczeństwa. Niepełnych rodzin jest w Polsce blisko 17 proc. Tylko w 2005 roku rozwiodło się 68 tys. małżeństw. Blisko 70 proc. par wychowywało 72 tys. nieletnich dzieci.

Więcej www.warto.eu.

PodwyŻki w krakowskich szpitalach. Lekarzom ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie udało się wynegocjować trzyletni harmonogram podwyżek płac. Od stycznia lekarze specjaliści z tego szpitala mają zarabiać półtorej średniej płacy krajowej, a ich koledzy, którzy robią specjalizację - jedną średnią krajową. W 2009 roku specjaliści mają zarabiać dwie średnie pensje krajowe, a lekarze specjalizujący się - półtorej średniej. W 2010 roku obydwie grupy mają osiągnąć docelowo poziom trzech i dwóch średnich pensji krajowych. Natomiast lekarze specjaliści z krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera dostaną od września 1 tys. zł podwyżki, lekarze z pierwszym stopniem specjalizacji 800 zł, a 700 zł lekarze bez specjalizacji.

Więcej www.ozzl.org.pl