Rosną wynagrodzenia i zatrudnienia w firmach - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W grudniu przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosło 4379,26 złotych, 3,7 procent.

Dane te są lepsze niż oczekiwali analitycy. Większość z nich spodziewała się wzrostu zbliżonego do 3 procent.

Zatrudnie w grudniu wynosiło blisko 5 milionów 550 tysięcy osób, czyli o 1,1 procent więcej niż przed rokiem w tym samym czasie i tyle samo ile w listopadzie.