Stopa bezrobocia w maju spadła do 5,1 proc. z 5,2 proc. w kwietniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w maju 850,2 tys. wobec 878,0 tys. osób w kwietniu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc. (PAP Biznes)