Niepełnoletni cudzoziemcy także mogą wykonywać pracę w Polsce. Pracodawca musi jednak w przypadku ich zatrudnienia zarówno spełnić wymogi związane z legalnym zatrudnieniem cudzoziemców (wynikające z przepisów imigracyjnych), jak i przestrzegać zasad zatrudnienia osób nieletnich, które przewiduje kodeks pracy. Brak pełnoletności pracownika w żaden sposób nie modyfikuje np. obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, jeśli cudzoziemiec nie jest zwolniony z jego posiadania z uwagi na inne okoliczności.

Kryterium wieku