Przede wszystkim trzeba podkreślić, że polskie przepisy implementujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej: dyrektywa 2019/1937) jeszcze nie obowiązują. Termin na ich implementację upłynął 17 grudnia 2021 r., ale polska ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nie została jeszcze uchwalona. Z projektu ustawy wynika jednak, że sytuacja sygnalisty, który odczuł negatywne skutki dokonania zgłoszenia nieprawidłowości, będzie się specyficznie kształtowała w postępowaniu sądowym, zwłaszcza w zakresie rozkładu ciężaru dowodu. Ma to wzmocnić rolę sygnalisty.

Kto wywodzi skutki prawne