Stosowanie k.p.a. powinno być ograniczone i dotyczyć tylko tych wskazanych w przepisach elementów procedury, które mają charakter administracyjny. W pozostałych przypadkach możliwość zaskarżania decyzji wydawanych przez organy nauki powołane do oceny merytorycznej na drodze postępowania sądowego, na podstawie nieistotnych merytorycznie aspektów formalnych, powinna być zamknięta – wskazuje prof. Marcin Pałys, przewodniczący RGNiSW.
Dodaje, że Rada Doskonałości Naukowej (RDN), która zajmuje się rozpatrywaniem wniosków naukowców o wyższy stopień lub tytuł, powinna pozostawać jedynym w kraju organem mającym moc decyzyjną w sprawach awansów naukowych, koordynującym i zapewniającym jednolitość kryteriów i procedur.