Michal Włodarczyk, EY Polska, Kancelaria EY Law, manager, adwokat
Malwina Burzec, EY Polska, Kancelaria EY Law, senior
Katarzyna Gurak, EY Polska, Kancelaria EY Law, assistant

Zgodnie bowiem z art. 86 par. 3 kodeksu pracy wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że złożył on w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę do rąk własnych. Przelew stał się domyślnym sposobem wynagrodzenia w wyniku nowelizacji k.p. z 2019 r. Nowelizacja ta stanowiła odejście od uprzednio obowiązującej zasady, zgodnie z którą wypłaty wynagrodzenia należało dokonać do rąk pracownika, chyba że wyraził on uprzednio pisemną zgodę na przelew bankowy.

Do rąk własnych