Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc.

w PLN zmiana rdr (w proc.)
WYNAGRODZENIE 6399,59 13,5
konsensus PAP 14,7
w tys. zmiana rdr (w proc.)
ZATRUDNIENIE 6491,6 2,4
konsensus PAP 2,6

(PAP Biznes)