To efekt tego, że coraz więcej cudzoziemców wybiera naukę na polskich uczelniach. Z danych GUS wynika, że w Polsce studiuje 89,4 tys. obcokrajowców – o 5,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Większość pochodzi z krajów europejskich, najliczniejszą grupę stanowią osoby z Ukrainy (36 tys., czyli 40,3 proc. wszystkich cudzoziemców), z Białorusi (11,1 tys. – 12,4 proc.) i Turcji (2,9 tys. – 3,2 proc.).
GUS sprawdził także, ile studentów kończy studia. W roku akademickim 2020/2021 dyplom otrzymało 297,4 tys. osób. Najczęściej kończyły one kierunki zaliczane do grup: biznes, administracja i prawo (24 proc.), technika, przemysł, budownictwo (15,7 proc.), zdrowie i opieka społeczna (11,2 proc.) oraz nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (10,6 proc.).