Wicemarszałek Sejmu poinformowała w Sejmie o złożeniu projektu do laski marszałkowskiej. Jak powiedziała, ma on znieść dyskryminację kobiet w macierzyństwie.

Nowicka przypomniała, że wydłużony do roku urlop macierzyński nie przysługuje olbrzymiej rzeszy kobiet nieubezpieczonych: zatrudnionym na podstawie umów o dzieło, "rolniczkom", studentkom i kobietom bezrobotnym. "To są kobiety, które nie mają uprawnień macierzyńskich"- mówi Nowicka. Wicemarszałek Sejmu liczy na poparcie projektu przez klubu koalicyjne i przypomina, że o rozwiązaniu tej kwestii mówiła w swoim expose premier Ewa Kopacz. Wanda Nowicka poinformowała, że składa ten projekt w imieniu swoim i Twojego Ruchu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami roczny urlop rodzicielski przysługuje wyłącznie zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i przedsiębiorcom. Rodzic, który zdecyduje się na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem (na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) otrzymuje co miesiąc 80 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia, czyli tyle ile otrzymuje pracownik na zwolnieniu lekarskim