Już tylko tydzień pozostał na pozbycie się długu. 15 stycznia mija termin abolicji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Każda osoba, która od stycznia 1999 roku do lutego 2009 roku prowadziła działalność gospodarczą i nie płaciła składek do ZUS, może wystąpić o ich umorzenie.

Dotyczy to nieopłaconych składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych oraz wszelkich dodatkowych kosztów z tym związanych. Do tej pory wpłynęło prawie półtora tysiąca wniosków - mówi w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową Danuta Szymańska z nowosądeckiego oddziału ZUS.

Składki za pracowników abolicji nie podlegają. Wnioski można złożyć osobiście w urzędzie bądź wysłać pocztą. Decyduje data stempla pocztowego. Ci, którzy z tej możliwości skorzystają muszą się liczyć z tym, że brak składek za ten okres będzie oznaczał w przyszłości niższą emeryturę.