Jeden z tzw. kamieni milowych określony w Krajowym Planie Odbudowy zobowiązuje Polskę do wdrożenia rozwiązań, które ułatwią zatrudnianie cudzoziemców. W celu obniżenia barier administracyjnych możliwe będzie m.in. tworzenie przez Publiczne Służby Zatrudnienia wyspecjalizowanych jednostek wspierających cudzoziemców na rynku pracy, zwiększy się ich rola w procesie wydawania zezwoleń na pracę, co usprawni ten proces; wprowadzona zostanie pełna cyfryzacja procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
Zdaniem ekspertów kierunek wyznaczony przez KE jest słuszny, ale pomija jedną bardzo ważną kwestię. - Obowiązujący system wymaga dalszych reform. Teraz największym problem nie jest procedura zatrudniania cudzoziemców, ale wydawania zezwoleń na pobyt w Polsce, która trwa miesiącami. Potrzebna jest synchronizacja tych procedur - zaznacza Michał Wysłocki, ekspert BCC, właściciel Wysłocki Immigration Law Services.