Chodzi o projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, który został właśnie skierowany do konsultacji społecznych. Przypomnijmy, że jest ono wydawane co roku.
W przyszłym roku akademickim na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym ma być w sumie 10657 miejsc. Naukę podejmie o 276 studentów więcej niż rok wcześniej, z czego stacjonarna medycyna w języku polskim to dodatkowe 212 miejsc, limit dla przyszłych dentystów studiujących po polsku zwiększy się o trzy miejsca, a na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym, prowadzonym w języku polskim przybędzie 20 miejsc. Zmniejszy się natomiast liczba miejsc na niestacjonarnych studiach lekarsko-dentystycznych w języku polskim – o 17.
Reklama
Oznacza to, że w roku 2022/2023 ogólny limit miejsc na kierunku lekarskim wynosi 9323 miejsca, z czego 5688 miejsc na studiach stacjonarnych w języku polskim i 1756 na studiach niestacjonarnych w języku polskim.
Projekt uwzględnia również miejsca dla cudzoziemców pragnących studiować w języku polskim. Jak wskazuje resort zdrowia, są to głównie osoby polskiego pochodzenia lub narodowości polskiej. Niewykorzystany limit przyjęć dla cudzoziemców zwiększa limit przyjęć na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim. Jednak liczba miejsc dla „polskojęzycznych cudzoziemców” nie jest aż tak duża – ogółem 116 w skali kraju, z czego najwięcej, bo 20 miejsc, oferuje Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, a 17 – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Sześć z 22 uczelni nie przewiduje żadnych miejsc w tym trybie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji społecznych