Wprowadzenie nowej formy pomocy dla osób, którym urodziło się dziecko, a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). To właśnie do jej przepisów dołączone zostało wsparcie, które w exposé zapowiadała premier Ewa Kopacz. Ma ono być skierowane do tych rodziców, którzy nie są zatrudnieni lub ze względu na formę pracy nie mogą korzystać ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Prawo do niego będzie też przysługiwać w przypadku, gdy dziecko zostanie przysposobione lub objęte opieką.
Co do zasady świadczenie rodzicielskie będzie im wypłacane przez 52 tygodnie. Okres ten będzie jednak się wydłużał, jeżeli w trakcie porodu urodzą się (lub zostają przysposobione) wieloraczki. Na przykład gdy będą to trojaczki – uprawnienie do świadczenia będzie wynosić 67 tygodni.
Pomoc będzie przyznawana od miesiąca urodzenia, adoptowania dziecka lub objęcia opieką, jeżeli wniosek w tej sprawie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od tego zdarzenia. Na obsługę tego zadania samorządom będzie przysługiwać 30 zł dotacji od każdej decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia.
Do konsultacji społecznych trafił także drugi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy on zmian w zasadach uzyskiwania zasiłku na dziecko oraz dodatków do niego. Obecnie rodzic traci do nich prawo, jeżeli przekroczy kryterium dochodowe wynoszące 564 zł w przeliczeniu na członka rodziny lub 664 zł, gdy wychowuje niepełnosprawnego potomka. Po zmianie przepisów, która ma nastąpić od początku przyszłego roku, świadczenia będą im wypłacane w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód osoby w rodzinie przekroczył aktualnie obowiązujące kryterium, pomnożoną przez liczbę jej członków.
Jeżeli jednak obliczona za pomocą nowego mechanizmu kwota wyniesie 20 zł lub mniej, zasiłek i dodatki nie będą rodzicom wypłacane.
124,6 tys. osób może zyskać prawo do świadczenia rodzicielskiego według szacunków resortu pracy i polityki społecznej
Etap legislacyjny
Projekty nowelizacji ustawy w konsultacjach