Udogodnieniem dla rodziców jest wprowadzona od nowego roku ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. 20 procent na trzecie i kolejne dziecko a także skrócenie terminu zwrotu podatku dla rodzin wielodzietnych z 3 do 1 miesiąca. Premier przyznała jednak, że najważniejsze przed nami jak chociażby ustawa wprowadzająca zasadę "złotówkę za złotówkę".
"Ta ustawa będzie pokazywała, że jeśli o złotówkę, dwie czy dziesięć złotych ktoś przekroczy próg podatkowy to nie straci prawa do pomocy społecznej w całości a tylko o te kwotę o którą przekroczy próg dochodowy" - podkreślała Ewa Kopacz. Premier przekazała też, dobre prognozy dotyczące demografii. Do listopada 2014 mieliśmy 5 tysięcy więcej urodzeń niż w 2013 roku.