W 2015 roku będziemy musieli spędzić w pracy 252 dni – o 2 dni więcej niż w 2014 roku.

Warto jednak pamiętać, że w poniższym zestawieniu nie uwzględniono płatnych urlopów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.

Tabela 1. Liczba godzin i dni pracujących oraz wolnych od pracy w poszczególnych miesiącach w 2014 i 2015 roku (bez uwzględnienia urlopów wypoczynkowych)* / Inne

Jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat przysługuje mu dodatkowo 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Z kolei pracownik, który jest zatrudniony dłużej niż 10 lat ma prawo do 26 dni takiego urlopu.

W rezultacie liczba dni roboczych w 2015 roku wyniesie 232 – dla osób pracujących krócej niż 10 lat, lub 226 – dla osób pracujących powyżej 10 lat.

W tym miejscu trzeba również zaznaczyć, że część pracowników będzie mogła również wykorzystać zaległe urlopy z 2014 roku.

Wykres 1. Liczba dni pracujących i wolnych od pracy w 2014 i 2015 roku (bez uwzględnienia urlopów wypoczynkowych)* / Inne

Najwięcej dni przepracujemy w lipcu. Jeśli w tym miesiącu pracownik nie zdecyduje się na urlop wypoczynkowy, w pracy spędzi aż 23 dni.

Najmniej dni roboczych wystąpi w styczniu, lutym, maju, sierpniu i listopadzie – tylko 20.

Maria Jodłowska
Sedlak
amp; Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.