W maju 2012 roku komendant wojewódzki policji wydał rozkaz personalny, który stał się podstawą do zwolnienia ze służby przebywającej na urlopie wychowawczym funkcjonariuszki. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że ciągłe przebywanie kobiety na chorobowym utrudniało policji wykonywanie zadań ustawowych. Zainteresowana odwołała się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
W czasie postępowania wyjaśniającego ustalono, że skarżąca została przyjęta do służby w 2000 roku. Po ukończeniu szkoły policyjnej rozpoczęła służbę w kadrach. Problemy zaczęły się w 2009 roku, kiedy funkcjonariuszka zaczęła korzystać ze zwolnień lekarskich, w tym także na opiekę nad dziećmi. W sumie w ciągu czterech lat z powodu czasowej niezdolności do pracy przebywała na chorobowym przez 863 dni. Sędziowie oddalili skargę. Ich zdaniem komendant miał prawo zwolnić kobietę ze służby. Powód? Bezpośredni przełożeni nie mogli zaplanować pracy, bowiem skarżąca po zakończeniu jednego zwolnienia lekarskiego dostarczała kolejne. Jednocześnie pobierała – zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami – pełne uposażenie.
Skład orzekający potwierdził, że przełożony miał prawo zwolnić kobietę ze względu na ważny interes służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 ze zm.). Co więcej mógł też nadać tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
Policjantka złożyła kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Została ona jednak oddalona. Sędziowie uznali, że komendant, mając na względnie ochronę finansów publicznych, miał prawo zwolnić funkcjonariuszkę, nawet gdy w tym czasie przebywała ona na wychowawczym. Nie miał bowiem żadnej gwarancji, że po zakończeniu tego urlopu zainteresowana znowu nie będzie korzystać z chorobowego.
ORZECZNICTWO
Wyrok z 19 grudnia 2014 r., sygn. akt I OSK 1852/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia