Kandydaci do służby w Służbie Ochrony Państwa (SOP) nie będą już musieli przechodzić toru sprawności fizycznej. Zamiast tego przyszli funkcjonariusze będą rzucać piłką lekarską. Na niektórych stanowiskach służbowych zostaną też podniesione stopnie etatowe.

Takie zmiany zakładają projekty nowelizacji rozporządzeń: w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 610 ze zm.) oraz w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1392 ze zm.).
Obecnie kandydaci i kandydatki do służby w SOP muszą zaliczyć test sprawności fizycznej składający się z toru, skłonów tułowia w czasie jednej minuty oraz biegu na dystansie kilometra. Mężczyźni dodatkowo podciągają się na drążku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce jednak, aby tor został zastąpiony rzutem trzy kilogramową piłką lekarską, a bieg na 1000 m – biegiem wahadłowym 10 x 10 m. Skąd takie zmiany? Resort przekonuje w uzasadnieniu, że usprawnią one przeprowadzanie testu i poprawią efektywność pozyskiwania do służby w SOP osób o pożądanym profilu sprawności fizycznej, „w szczególności osób z większą siłą, dynamiką i szybkością reagowania”.
Ministerstwo chce również podnieść stopnie etatowe na niektórych stanowiskach służbowych: zastępcy naczelnika wydziału i koordynatora – z podpułkownika na pułkownika, radcy prawnego i głównego specjalisty – z majora na pułkownika oraz psychologa, lekarza, rzecznika prasowego i kapelana – z kapitana na majora. Wiąże się to z wyższymi średnio o 50–100 zł zarobkami, które mają – jak twierdzi resort – zmotywować już zatrudnionych funkcjonariuszy i zwiększyć atrakcyjność służby na tych stanowiskach.
Wynagrodzenia zasadnicze funkcjonariuszy obejmują, zgodnie z ustawą o SOP (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 575 ze zm.), uposażenie według stopnia (1020–1900 zł) oraz uposażenie według stanowiska służbowego (2880–9920 zł). To drugie rośnie wraz z wysługą lat – łącznie do wysokości 35 proc. po 35 latach służby.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowane do uzgodnień międzyresortowych