Takie zmiany zakładają projekty nowelizacji rozporządzeń: w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Służbie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 610 ze zm.) oraz w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1392 ze zm.).
Obecnie kandydaci i kandydatki do służby w SOP muszą zaliczyć test sprawności fizycznej składający się z toru, skłonów tułowia w czasie jednej minuty oraz biegu na dystansie kilometra. Mężczyźni dodatkowo podciągają się na drążku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce jednak, aby tor został zastąpiony rzutem trzy kilogramową piłką lekarską, a bieg na 1000 m – biegiem wahadłowym 10 x 10 m. Skąd takie zmiany? Resort przekonuje w uzasadnieniu, że usprawnią one przeprowadzanie testu i poprawią efektywność pozyskiwania do służby w SOP osób o pożądanym profilu sprawności fizycznej, „w szczególności osób z większą siłą, dynamiką i szybkością reagowania”.