Rozszerzenie grupy osób uprawnionych do tej formy pomocy nastąpi od 1 stycznia 2015 r. Do tej pory otrzymywanie wynoszącego 520 zł miesięcznie specjalnego zasiłku opiekuńczego było uzależnione od tego, czy osoba zrezygnowała z pracy, aby zajmować się niepełnosprawnym krewnym. To powodowało, że opiekunowie, którzy w ogóle nie pracowali lub są bezrobotni od kilku lat, a ich bliski doznał uszczerbku na zdrowiu w późniejszym okresie, otrzymywali decyzje odmawiające wsparcia. Od stycznia do uzyskania specjalnego zasiłku wystarczy, że osoba będzie pozostawać bez pracy.

– Brak rezygnacji z zatrudnienia był jednym z najczęstszych powodów wydawania decyzji negatywnych. Kiedy było już wiadomo, że przepisy ulegną zmianie, informowaliśmy opiekunów o możliwości ponownego złożenia wniosku w styczniu – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Od nowego roku specjalny zasiłek opiekuńczy będą też mogli otrzymywać małżonkowie. W ich przypadku konieczne było doprecyzowanie przepisów, ponieważ istniały rozbieżności interpretacyjne, czy obciąża ich obowiązek alimentacyjny. Nie jest on bowiem wpisany wprost w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Początek 2015 r. przynosi też kolejną podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców niepełnosprawnych dzieci. Po ich proteście Sejm uchwalił w kwietniu 2014 r. nowelizację ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.), która przewiduje jej przeprowadzenie etapami. W pierwszym, od maja do grudnia 2014 r. wsparcie wzrosło z 620 zł do 800 zł, co razem z 200 zł specjalnego dodatku, dawało opiekunom łącznie 1 tys. zł pomocy. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1200 zł.

Aby otrzymywać wyższą pomoc, rodzice nie muszą składać nowego wniosku. Większość gmin nie wszczyna też z urzędu postępowania zmieniającego decyzję w sprawie wysokości świadczenia.

– Nie ma takiej potrzeby, bo w tej samej decyzji, która dotyczyła zwiększenia kwoty wsparcia do 800 zł, zawarty został zapis o jej kolejnej podwyżce od 2015 r. – informuje Beata Bonk, kierownik działu świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodaje, że w tym samym dokumencie uwzględniono również kolejne zwiększenie wysokości wsparcia. Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1300 zł.

14,3 tys. osób otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 1 stycznia 2015 r.