Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Przygotowało go Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Celem projektu jest dostosowanie polskiego prawa do wytycznych Unii Europejskiej.