W ramach reformy rynku pracy rząd zapowiada wprowadzenie obowiązku przekazywania ofert przez pracodawców do Centralnej Bazy Ofert Pracy. Miałby on dotyczyć zarówno pracodawców prywatnych, jak i publicznych „korzystających ze środków publicznych, np. poprzez udział w przetargach”. To część treści kamienia milowego, który miałby znaleźć się w projektach zmian prawa i reformy służb zatrudnienia, jakie mamy poznać do końca roku.
Baza istnieje już dziś – prowadzi ją resort pracy. Sam zapis jest lakoniczny. Zapytaliśmy o niego resort rodziny i polityki społecznej. „Intencją obowiązku zgłaszania ofert do CBOP jest zwiększenie liczby ofert pracy w ramach systemu publicznych służb zatrudnienia, poprawa w ten sposób oferty publicznych służb zatrudnienia oraz zwiększenie transparentności zatrudniania w przypadku, gdy oferty dotyczą podmiotów publicznych lub korzystających z publicznego wsparcia” – czytamy w odpowiedzi. Projekt czeka na wpis do wykazu prac rządu.