1 Jakie dodatkowe wymagania nałożono na podmioty niestosujące ustawy o PPK? Czy będą musiały uzyskać decyzję o zwolnieniu z tego obowiązku?
Nie, nowelizacja przepisów nie zmienia ogólnej zasady, zgodnie z którą podmiot, który nie musi tej ustawy stosować, nie musi uzyskać żadnej decyzji w tej sprawie. Wprowadza jednak obowiązek złożenia stosownego oświadczenia, jeśli z takim żądaniem wystąpi Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – zgodnie z nowo dodanym art. 8 ust. 5c ustawy o PPK. Dopóki jednak PFR z takim żądaniem nie wystąpi, dopóty zwolniony podmiot nie składa takiego oświadczenia.