Kompleksowa opieka nad wcześniakami, dopóki nie skończą trzeciego roku życia – to pomysł resortu zdrowia na nowy program pilotażowy.

Wprowadza go projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie (KORD), który został skierowany do konsultacji społecznych.
Zakłada on objęcie opieką interdyscyplinarnego zespołu specjalistów dzieci urodzonych poniżej 33. tygodnia ciąży, u których rozpoznano niską masę urodzeniową bądź wcześniactwo – od wypisu ze szpitala do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Programem nie zostaną objęte niemowlaki, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu oraz te, dla których są realizowane świadczenia w ramach dziecięcej opieki koordynowanej.
Autorzy projektu podkreślają, że pilotaż ma być odpowiedzią na coraz większą populację dzieci przedwcześnie urodzonych, która charakteryzuje się m.in. niedojrzałością narządową przy urodzeniu i niską odpornością na zakażenia. Celem programu jest dążenie do wyrównania niedoborów żywieniowych i nieprawidłowego rozwoju, tak by mogły one zrównać się z rówieśnikami.
W ramach pilotażu wcześniakom będzie przysługiwać kilka wizyt rocznie (w pierwszym roku życia pięć, w drugim cztery, a w trzecim trzy), podczas których zespoły złożone m.in. z lekarzy specjalistów, logopedów i psychologów będą oceniać rozwój dziecka, zlecać badania oraz na bieżąco reagować na stwierdzone nieprawidłowości (np. podejrzenie autyzmu czy retinopatii). Możliwa będzie też rehabilitacja maluchów.
Dzieci będą kwalifikowane do pilotażu już podczas pobytu na oddziałach neonatologicznych przez koordynatorów procesu leczenia. Po wydaniu Karty dziecka urodzonego przedwcześnie rodzice złożą deklarację wyboru placówki, w której opieka będzie realizowana. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu na początek będzie to osiem podmiotów, m.in. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji społecznych