Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm., dalej: specustawa) Ukraińcy, którzy po 24 lutego br. przybyli do Polski, mają prawo do legalnego pobytu i pracy. Jej art. 11 ust. 2 wskazuje jednak, że utracą prawo pobytu, jeśli opuszczą nasz kraj na dłużej niż miesiąc. Nie ma od tego przepisu żadnych wyjątków. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w stanowisku przesłanym DGP potwierdza, że miesięczny limit obejmuje również pracowników delegowanych z polskich firm do pracy w innych krajach UE.
– Zgodnie z art. 11 ust. 2 specustawy wyjazd obywatela Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny na podstawie jej art. 2 ust. 1, z terytorium RP na okres powyżej jednego miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 (czyli do pobytu w Polsce – red.). W naszej ocenie skutek taki nastąpiłby również wtedy, gdyby osoba ta przebywała za granicą przez okres dłuższy niż miesiąc w związku z delegowaniem jej do innego państwa członkowskiego UE w ramach swobodnego świadczenia usług – twierdzi MRiPS.