Sejm uchwalił ustawę pozwalająca ochronić miejsca pracy firmom, które ucierpiały na rosyjskim embargu.

Będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, których obroty spadną co najmniej o 15 procent w dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy. Przedsiębiorca, który będzie chciał otrzymać takie wsparcie, nie może mieć zaległości w opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy. Ustawa ma obowiązywać przez 2 lata.

W latach 2015-16 zarezerwowano na ten cel do 500 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ustawę musi jeszcze zaakceptować Senat. Ma ona wejść w życie od 1 lutego 2015 roku.